Search through more than a hundred articles on every aspect of User.com

Written by Maciej z Plenti

Co jeśli produkt, który otrzymałem jest niekompletny?


Jeśli sprzęt, który od nas otrzymałeś jest niekompletny, czyli brakuje w nim jakiegoś elementu niezbędnego do prawidłowego korzystania. Prosimy o pilne zgłoszenie takiego stanu rzeczy poprzez kontakt ( Czat, mail lub telefon).

Uczulamy, że możemy pozytywnie rozpatrzyć tego typu reklamację i dostarczyć Ci brakujący element (lub skorygować część płatności za wynajem), tylko w momencie gdy zgłoszenie będzie złożone do 24h po otrzymaniu sprzętu.

Categories: