Przeszukaj ponad sto artykułów o każdym aspekcie korzystania z User.com

Autor Maciej z Plenti

Czy muszę wylogowywać się z urządzenia?


Nie jest to obligatoryjne, jednak zalecamy to zrobić. Po pierwsze ze względu na ochronę danych osobowych oraz na ewentualne utrudnienia przy weryfikacji sprzętu np pozostawienie kodu logowania lub hasła na urządzeniu.

Kategorie: