Search through more than a hundred articles on every aspect of User.com

Written by Maciej z Plenti

Jak naliczana jest opłata za produkty?

Flexi


Wypożyczenie rozpoczyna się od momentu dostarczenia produktu do klienta, a kończy się w chwili zlecenia zwrotu w aplikacji. Użytkownik w chwili składania zamówienia jest zobowiązany pokryć kaucję. Płatność za wypożyczenie pobierana jest po zwrocie produktu. Jeśli jest to dłuższy wynajem niż kilka dni, płatność pobieramy 7-ego i każdego 30-ego dnia wypożyczenia.

Categories: