Przeszukaj ponad sto artykułów o każdym aspekcie korzystania z User.com

Autor Maciej z Plenti

Jak usunąć kartę płatniczą?


Aby usunąć kartę wystarczy wejść w zakładkę Twój profil, następnie kliknąć Płatności, a następnie przytrzymać i przesunąć dodaną wcześniej kartę w prawo. Pojawi się ikona kosza, której naciśnięcie umożliwia usunięcie karty.

Kategorie: