Search through more than a hundred articles on every aspect of User.com

Written by Magda z Plenti

Warunki pozytywnej weryfikacji Veriff

Weryfikacja


W procesie weryfikacji wyrażasz zgodę na sprawdzenie Twojej:

• Tożsamości na podstawie zdjęcia dowodu osobistego;

• Historii kredytowej poprzez weryfikacje w Biurze Informacji Gospodarczej przy pomocy numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego. W przypadku wystąpienia informacji negatywnych w BIG składanie zamówień będzie wciąż możliwe, jednak każde zamówienie zostanie objęte standardową kaucją. W przypadku ich braku Twoja kaucja wyniesie 50% standardowej kaucji.

Categories: