Search through more than a hundred articles on every aspect of User.com

Written by Maciej z Plenti

Wylogowywanie ze sprzętów Apple


Po zakończeniu korzystania z urządzeń Apple prosimy o wylogowanie się i przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.

Jeżeli korzystaliście Państwo z akcesoriów Apple, które wymagają połączenia z kontem Apple ID (np. Apple Watch), prosimy o całkowite usunięcie danego urządzenia z Państwa konta Apple ID.

Dołączamy instrukcje postępowania i przypominamy, że dezaktywacji można dokonać logując się tylko przez stronę internetową iCloud.com, a nie z pozycji ustawień w telefonie iPhone.

Instrukcja postępowania:

W przeglądarce internetowej zaloguj się w witrynie iCloud.com przy użyciu swojego konta Apple ID.

Otwórz usługę „Znajdź iPhone”.

Kliknij opcję „Wszystkie urządzenia” u góry ekranu.

Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z usługi iCloud.

Kliknij opcję „Wymaż [urządzenie]”. Wybierz opcję Dalej, aby wymazać urządzenie.

Kliknij opcję „Usuń z konta”.Categories: